Zemplín, s.r.o.
Pre drevarov
Pre drevarov

Lignopol

Lignopol M 25kg vedro

Účel:

Lignopol M je prostriedok pre účinnú ochranu dreva pred praskaním na povrchu, ktoré vzniká v dôsledku rýchleho prirodzeného sušenia, alebo umelého sušenia. Používa sa na rezané drevo, rôzne polotovary v drevárskom priemysle (profily, dosky) polená v lesníckych skladoch, atď.

Vlastnosti:

Lignopol M je vyrobený na základe umelých smôl a pegmentov. Je to náter, ktorý nie je zdraviu ani prostrediu škodlivý, je priľnavý a odolný voči vysokým teplotám (umelé sušenie, ohýbanie). Nie je horľavý. Stupeň vyparovania je veľmi nízky.

Dostupný je v zelenom odtieni.

Čas sušenia: najmenej 4 hodiny
Spotreba: minimálne 0,3l/m², pri vlhkejšom dreve alebo pri rýchlejšom postupe sušenia nános primerane zväčšíme do 0,5l/m²

Lignopol M 25kg vedro
Lignopol / Lignopol M 25kg vedro
Lignopol / Lignopol M 25kg vedro
Lignopol / Lignopol M 25kg vedro