Zemplín, s.r.o.
Spojovací materiál
Spojovací materiál
 

Novinky v ponuke

1 2 ... 11 [>]

Novinky

Korózia oceľových konštrukcií

Upevňovacie prvky v oceľových konštrukciách sú vystavené dvom druhom korózie: a to atmosférickej korózii a elektrochemickej galvanickej korózii. Atmosférická korózia je proces vznikajúci na povrchu kovu za prítomnosti vlhkosti. Korózna rýchlosť je závislá na stúpajúcej relatívnej vlhkosti, prítomnosti kondenzácie a miery znečistenia atmosféry.

Jednotlivé triedy koróznej agresivity atmosféry, príklady jednotlivých prostredí i odporúčané materiály sú uvedené v tabuľke:

Zoznam noviniek