Zemplín, s.r.o.
Centrum vykurovania
Centrum vykurovania
 

Novinky v ponuke

Novinky

Nerezové rúry - Jednoplášťový komínový sýstém pre vložkovanie komínov

Jednoplášťový komínový sýstém – pre vložkovanie komínov je klasické vyplnenie zväčšeného – vyfrézovaného komínového otvoru nerezovými vložkami. Žiaruvzdorné nerezové vložky sa osádzajú z vrchnej časti komína, postupným spúšťaním až po miesto pripojenia vykurovacieho zariadenia.

Ak máte komín, ktorý je väčšieho rozmeru napr. 40x40 nie je nutné komín frézovať, ale ak máte komín bežných rozmerov 15x15 je nutné frézovanie pred vložkovaním. Komín je potrebné zväčšiť, aby sa následne mohla osadiť vložka. Komín je nutné po odfrézovaní prevložkovať, nakoľko to vyžaduje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401 z 15. augusta 2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (úplné znenie si môžete prečítať v spodnej časti). Za pomoci komínovej vložky vám zo starého tehlového komína vzniká komín viacvrstvý. Rúra od spotrebiča je už napojená priamo do vložky a váš doterajší tehlový plášť komína poskytuje už len dodatočnú istotu. Proti úniku plynu alebo dymu ste teda istení dvojnásobne. Vložkovanie komínov je teda proces, ktorý vám ponúka bezpečné spaľovanie a odvod splodín cez komínové teleso.

Novinky - Centrum vykurovania / Nerezové rúry  - Jednoplášťový k
Novinky - Centrum vykurovania / Nerezové rúry  - Jednoplášťový k
Novinky - Centrum vykurovania / Nerezové rúry  - Jednoplášťový k
Vyhláška 401
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(260.11 kb)
Katalóg
NEREZ 1,0 mm
(1439.33 kb)

Zoznam noviniek