Zemplín, s.r.o.
Spojovací materiál
Spojovací materiál
 

Novinky v ponuke

1 2 ... 11 [>]

Chemická malta

Dvojzložková vinylesterová chemická malta bez obsahu styrénu pre vysoké zaťaženie na použitie v rôznych stavebných materiáloch, ako betón, plné murivo, duté tehly a drevo. Klasifikovaná ako bezpečná a nehorľavá. Vzhľadom k absencii styrénu (žiadny silný zápach) je použitie možné aj v uzavretých priestoroch. Vhodné pre použitie v dutých materiáloch s využitím špeciálnych plastových sitiek. Vhodná tiež na použitie vo vlhkom betóne a zaplavenom podklade. Umožňuje zníženú osovú a okrajovú vzdialenosť kotvenia. Rýchle použitie a vytvrdzovanie. Malta vďaka svojej silnej priľnavosti, s ktorou preniká otvormi a dutinami, dovoľuje bezpečné upevnenie. Nezväčšuje svoj objem a tým zabraňuje pnutiu v kotevnom podklade. Nie je potrebné predchádzajúce zmiešanie, živica a tvrdidlo sú zmiešané počas aplikácie v špeciálnom statickom zmiešavači. Kartuša môže byť znovu použitá, je potrebné použiť nový zmiešavač.

V súlade s údajmi o zaťažení zodpovedajúcimi schváleniu CE ETA, je to jedna z najlepších vinylesterových chemických mált na európskom trhu s dvoma certifikátmi. Výrobok je homologizovaný pre použitie so širokou škálou závitových tyčí (od M8 do M24) a stavebnej ocele (priemer od 8 mm do 32 mm). Je certifikovaná pre použitie v troch kotevných hĺbkach, čo znamená, že projektový inžinier má s týmto produktom značnú flexibilitu už pri projektovaní.

CE ETA Európske Technické Schválenie
Option 7 betón bez trhlín.
Použitie:
Betón, kameň, plná tehla, pórobetón, dutá tehla, drevo.

Zoznam produktov

Údaj uvedený v druhom stĺpci je zdrojový kód registračného čísla ZEMPLÍN.

Postup použitia:

  • Vyvŕtajte dieru a skontrolujte, či je kolmá.
  • Z diery vyfúknite alebo vysajte prach, vyčistite steny diery s príslušnou oceľovou kefou a opäť prefúknite, kým nie je očistená od prachu a zvyškov materiálov vo vnútri.
  • Odstráňte uzáver, priskrutkujte zmiešavač a vložte kartušu do vhodnej pištole.
  • Pred použitím nastriekajte malé množstvo náplne na kartón, kým nedosiahnete rovnomerné sfarbenie.
  • Aplikujte do dvoch tretín diery. V dutých priestoroch použite sitko.
  • Pred vložením závitovej tyče overte, že je suchá, odmastená a bez ďalších nečistôt.
  • Rešpektujte dobu spracovania a vytvrdzovania uvedenú na etikete.
  • Zvyšky nespracovanej malty sa dajú neskôr použiť s novým statickým zmiešavačom.