Zemplín, s.r.o.
Centrum vykurovania
Centrum vykurovania
 

Novinky v ponuke

Doprava

Doprava tovaru 

Dopravu tovaru koncovým zákazníkom zabezpečujeme špedičnou službou alebo vlastnými dopravnými prostriedkami. Spôsob dodávky je určený po dohode s odberateľom v závislosti na veľkosti dodávky i mieste dodania.

Ak sa doprava tovaru realizuje cez špedičnú službu, cena sa určuje podľa platných cenníkov, o ktorých budete pri nákupe informovaný.

Ceny za prepravu tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami: 

* doprava tovaru k zákazníkovi podľa harmonogramu 0,50 €/km
* doprava tovaru mimo harmonogramu do 24 hodín 0,75 €/km


Zákazníkov týmto upozorňujeme, že  prepravu tovaru zabezpečuje len jeden pracovník a tento je povinný zložiť tovar len za prvú bránu zákazníka a aj to len v prípade, že je tam bezproblémový prístup s nákladným motorovým vozidlom.  Ďalšiu manipuláciu s tovarom je zákazník povinný zabezpečiť si vo vlastnej réžii.