Vážení zákazníci,

napriek skutočnosti, že ešte nemáme v prevádzke náš e-shop, vieme riešiť Vaše požiadavky aj na diaľku ako on-line nákup. Naše prevádzky sú otvorené, takže v  prípade potreby zašlite Vaše dopyty na maily: vykurovaciatechnika@zemplin.sk alebo spojovacimaterial@zemplin.sk, alebo nás kontaktujte telefonicky. Urobíme všetko pre to, aby sme spoločne našli riešenie Vášho "problému".

 

Obchodné a dodacie podmienky spoločnosti ZEMPLÍN, s.r.o. Humenné

Objednávanie tovaru a termíny dodania

Objednávky tovaru prijímame poštou, faxom alebo mailom. Odberateľ má právo si vyžiadať potvrdenie o prijatí objednávky, čím sa potvrdí jej záväznosť.
Ak nie je v cenovej ponuke uvedené inak, tak objednávka tovaru expedovaná špedičnou službou prijatá do 13.00 hod., bude expedovaná ešte tento deň. Pri rozvoze tovaru dopravou predávajúceho v rámci rozvozového plánu musí byť objednávka taktiež zaslaná najneskôr do 13.00 hod. dňa, ktorý  predchádza dňu rozvozu.  V prípade vzniku nepredvídaných udalostí (živelné pohromy, štrajky, ap.) si predávajúci vyhradzuje právo na nutné predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť dôvodom k uplatneniu náhrad škôd spôsobených odberateľovi. 

Platby za tovar

Platobné podmienky sú vždy predmetom dohody obidvoch strán. U nových zákazníkov je platba za prvé 3 odbery tovaru vždy v hotovosti. Platby na faktúru poskytujeme len u stálych odberateľov. Tieto podmienky sa stanovujú individuálne. Tovar je až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho. V prípade nezaplatenia si predávajúci vyhradzuje tovar vziať späť a vymáhať náklady s tým spojené. Zároveň je dodávateľ oprávnený v takomto prípade pozastaviť ďalšie dodávky tovaru.  

Doprava tovaru 

Spôsob dopravy tovaru je určený na základe obchodných podmienok, o ktorých bude každý náš obchodný partner informovaný.

Formy dodávania:

- priamy odber z veľkoobchodného skladu
- expedícia vlastnými dopravnými  prostriedkami alebo špedičnou službou
- konsignačné sklady
- KANBAN “IKS ZEMPLIN’’ (intelligent kanban system)          

Reklamácie 

Predávajúci poskytuje záruku na predávaný tovar v zmysle platných právnych predpisov. Reklamácie na dodané množstvo a zjavné vady sa uplatňujú v lehote do 3 dní od ich prevzatia písomnou formou. Pri spojovacom materiáli sa množstevné reklamácie uznávajú len mimo tolerancie elektronických váh, t.j. +/- 3%

Kompletné obchodné a dodacie podmienky jednotlivých oddelení nájdete v sekcii “Centrum vykurovania“ a “Spojovací materiál“.