Vážení zákazníci,

napriek skutočnosti, že ešte nemáme v prevádzke náš e-shop, vieme riešiť Vaše požiadavky aj na diaľku ako on-line nákup. Naše prevádzky sú otvorené, takže v  prípade potreby zašlite Vaše dopyty na maily: vykurovaciatechnika@zemplin.sk alebo spojovacimaterial@zemplin.sk, alebo nás kontaktujte telefonicky. Urobíme všetko pre to, aby sme spoločne našli riešenie Vášho "problému".

 

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na veľkoobchodný predaj. 

Objednávanie tovaru a termíny dodania

Objednávky tovaru prijímame poštou, faxom alebo mailom. Odberateľ má právo si vyžiadať potvrdenie o prijatí objednávky, čím sa potvrdí jej záväznosť.
Ak nie je v cenovej ponuke uvedené inak, tak objednávka tovaru expedovaná špedičnou službou prijatá do 13.00 hod,. bude expedovaná ešte tento deň. Pri rozvoze tovaru vlastnou dopravou v rámci rozvozného plánu musí byť objednávka taktiež zaslaná najneskôr do 13.00 hod. dňa, ktorý  predchádza dňu rozvozu.  V prípade vzniku nepredvídaných udalostí (živelné pohromy, štrajky, ap.) si predávajúci vyhradzuje právo na nutné predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť dôvodom k uplatneniu náhrad škôd spôsobených odberateľovi. 

Ceny tovaru

Ceny tovaru sú stanovené v cenníku alebo v cenovej ponuke. Platnosť cenových ponúk je 5 dní, ak nie je v ponuke uvedené inak. 

Platby za tovar

Platobné podmienky sú vždy predmetom dohody obidvoch strán. U nových zákazníkov je platba za prvý odber tovaru vždy v hotovosti. U stálych odberateľov sa platobné podmienky stanovujú individuálne. Tovar je až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho. V prípade nezaplatenia si predávajúci vyhradzuje tovar vziať späť a vymáhať náklady s tým spojené. 

Doprava tovaru 

Spôsob dodávky tovaru je určený po dohode s odberateľom v závislosti na veľkosti dodávky i sídle odberateľa. Pri predaji spojovacieho materiálu je doprava tovaru v hodnote nad 150,- € zdarma. Pri predaji vykurovacích telies a príslušenstva je doprava zdarma pri hodnote tovaru nad 300,- € . 

Formy dodávania:

- priamy odber z veľkoobchodného skladu
- expedícia vlastnými dopr. prostriedkami
- expedícia špedičnou službou
- konsignačné sklady

Reklamácie 

Predávajúci poskytuje záruku na predávaný tovar v zmysle platných právnych predpisov. Reklamácie na dodané množstvo a zjavné vady sa uplatňujú v lehote do 3 dní od ich prevzatia písomnou formou. Pri spojovacom materiále sa reklamácie uznávajú len mimo tolerancie elektronických váh, t.j. +/- 3%.