Virtuálna prehliadka - Centrum vykurovacej techniky Virtuálna prehliadka - Spojovací materiál

Kontaktné údaje

ZEMPLÍN, s.r.o. 
Jasenovská 31
066 01 Humenné
Slovenská republika

Oddelenie spojovacieho materiálu a materiálu pre drevárov:
 057/7884 171,  057/7784 185
 spojovacimaterial@zemplin.sk
Oddelenie vykurovacej techniky:
 057/7882 281,  057/7784 185
 vykurovaciatechnika@zemplin.sk

Prečo ZEMPLÍN?

Spoločnosť ZEMPLÍN, s.r.o. Humenné je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1997 zaoberala veľkoobchodným predajom spojovacieho materiálu. V roku 2005 sme sa začali venovať aj veľkoobchodnému a maloobchodnému predaju vykurovacích telies na tuhé palivá a ich príslušenstva. 

ZEMPLÍN, s.r.o. HUMENNÉ

Vďaka serióznemu prístupu k našim zákazníkom a kvalite predávaného tovaru sa nám darí úspešne napĺňať pôvodné zámery spoločnosti, postupne rozširovať ponúkaný sortiment a tým dlhodobo budovať dobré meno našej spoločnosti. Skúsený a odborne zdatný tím pracovníkov a výber renomovaných, spoľahlivých obchodných partnerov je zárukou kvality nami ponúkaných produktov a promptného prístupu ku všetkým i špecifickým požiadavkám zákazníkov. Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi komplexné služby - kvalitný tovar za dobrú cenu, dodávky tovaru v dohodnutom termíne, záručný i pozáručný servis i odborné poradenstvo.

Ciele spoločnosti

  • orientácia na zákazníka s cieľom budovať dlhodobú spoluprácu
  • kvalita ponúkaných tovarov a služieb
  • široký sortiment ponúkaného tovaru
  • technické poradenstvo
  • individuálny a rýchly servis prostredníctvom obchodných zástupcov
  • neustály rozvoj spoločnosti
  • sociálna politika a spokojnosť zamestnancov
  • budovanie dobrého mena spoločnosti